divendres, 16 de novembre de 2012

APUNTS (45)

                                                                                              MARCO GLAVIANO

"Ara com ara, allò que ens interessa subratllar és que la relació entre l'home (productor) i el món social (producte) és sempre una relació dialèctica. és a dir, que l'home (no pas aïlladament, és clar, ans com a membre d'una col·lectivitat) i el seu món social estan en interacció l'un amb l'altre. El producte repercuteix sobre qui l'ha produït.

Exteriorització i objectivació són, doncs, moments d'un procés dialèctic constant. Del tercer moment del procés, que és la interiorització (per mitjà de la qual el món social objectivat és reintroduït en la consciència gràcies a la socialització), ens n'ocuparem amb prou detall més endavant. Però ja des d'ara podem adonar-nos de la relació fonamental que hi ha entre aquests tres moments dialèctics de la realitat social. Cadascun d'ells correspon a una característica essencial del món social".

La societat és un producte humà.
La societat és una realitat objectiva.
L'home és un producte social."

Peter L. Berger i Thomas Luckmann, "La construcció social de la realitat" (1988, pàg. 92-93)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada